logo

Ένα παράδειγμα των πιο κοινών δισακχαριτών στη φύση (ολιγοσακχαρίτης) είναι η σακχαρόζη (ζάχαρη από ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμο).

Ο βιολογικός ρόλος της σακχαρόζης

Η μεγαλύτερη αξία στη διατροφή του ανθρώπου είναι η σακχαρόζη, η οποία σε σημαντική ποσότητα εισέρχεται στο σώμα με τροφή. Όπως η γλυκόζη και η φρουκτόζη, η σακχαρόζη, αφού διασπαστεί στο έντερο, απορροφάται ταχέως από το γαστρεντερικό σωλήνα στο αίμα και χρησιμοποιείται εύκολα ως πηγή ενέργειας.

Η πιο σημαντική πηγή τροφής της σακχαρόζης είναι η ζάχαρη.

Δομή σακχαρόζης

Μοριακός τύπος σακχαρόζης C12H22Ω11.

Η σακχαρόζη έχει μια πιο περίπλοκη δομή από τη γλυκόζη. Ένα μόριο σακχαρόζης αποτελείται από υπολείμματα μορίων γλυκόζης και φρουκτόζης σε κυκλική μορφή. Συνδέονται μεταξύ τους λόγω της αλληλεπίδρασης του δεσμού υδροξυλίων (1 → 2) -γλυκοσίδης ημιακετάλης, δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερο υδροξύλιο ημιακετάλης (γλυκοσιδίου):

Φυσικές ιδιότητες της σακχαρόζης και της φύσης

Η σακχαρόζη (συνηθισμένη ζάχαρη) είναι μια λευκή κρυσταλλική ουσία, πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, καλά διαλυτή στο νερό.

Το σημείο τήξεως της σακχαρόζης είναι 160 ° C. Όταν στερεοποιείται τετηγμένη σακχαρόζη, σχηματίζεται μια άμορφη διαφανής μάζα - καραμέλα.

Η σακχαρόζη είναι ένας πολύ κοινός δισακχαρίτης στη φύση, βρίσκεται σε πολλά φρούτα, φρούτα και μούρα. Συγκεκριμένα, πολλά από αυτά περιέχονται στο ζαχαρότευτλο (16-21%) και στη ζαχαροκάλαμο (έως 20%), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανική παραγωγή βρώσιμης ζάχαρης.

Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη στη ζάχαρη είναι 99,5%. Η ζάχαρη ονομάζεται συχνά "φορέας κενών θερμίδων" επειδή η ζάχαρη είναι ένας καθαρός υδατάνθρακας και δεν περιέχει άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως για παράδειγμα βιταμίνες, ανόργανα άλατα.

Χημικές ιδιότητες

Για χαρακτηριστικές αντιδράσεις σακχαρόζης ομάδων υδροξυλίου.

1. Ποιοτική αντίδραση με υδροξείδιο του χαλκού (II)

Η παρουσία ομάδων υδροξυλίου στο μόριο σακχαρόζης επιβεβαιώνεται εύκολα με αντίδραση με υδροξείδια μετάλλων.

Δοκιμή βίντεο "Απόδειξη της παρουσίας ομάδων υδροξυλίου σε σακχαρόζη"

Εάν προστεθεί διάλυμα σακχαρόζης στο υδροξείδιο του χαλκού (II), σχηματίζεται ένα λαμπρό μπλε διάλυμα σαχαράτη χαλκού (ποιοτική αντίδραση πολυατομικών αλκοολών):

2. Η αντίδραση οξείδωσης

Μείωση των δισακχαριτών

Οι δισακχαρίτες, σε μόρια από τα οποία διατηρείται η υδροξυλική ημιακετάλη (γλυκοσιδική), σε διαλύματα μετατρέπονται μερικώς από κυκλικές μορφές σε ανοιχτές μορφές αλδεΰδης και αντιδρούν σε αλδεΰδες: αντιδρούν με αμμωνιακό οξείδιο αργύρου και αποκαθιστούν το υδροξείδιο του χαλκού (II) σε οξείδιο του χαλκού (Ι). Τέτοιοι δισακχαρίτες καλούνται να μειώνουν (μειώνουν το Cu (OH)2 και Ag2Ο).

Αντίσταση Mirror Silver

Μη αναγωγικός δισακχαρίτης

Οι δισακχαρίτες, στα μόρια των οποίων δεν υπάρχει ημιακετάλη (γλυκοσιδική) υδροξύλ (σακχαρόζη) και τα οποία δεν μπορούν να περάσουν σε ανοικτές καρβονυλικές μορφές, ονομάζονται μη-αναγωγικά (δεν μειώνουν τα Cu (OH)2 και Ag2Ο).

Η σακχαρόζη, σε αντίθεση με τη γλυκόζη, δεν είναι αλδεΰδη. Η σακχαρόζη, ενώ είναι σε διάλυμα, δεν αντιδρά σε "ασημένιο κάτοπτρο" και όταν θερμαίνεται με υδροξείδιο του χαλκού (II) δεν σχηματίζει ένα κόκκινο οξείδιο του χαλκού (Ι), αφού δεν μπορεί να μετατραπεί σε ανοικτή μορφή που περιέχει μια ομάδα αλδεϋδών.

Δοκιμή βίντεο "Η απουσία της μειωτικής ικανότητας της σακχαρόζης"

3. Αντίδραση υδρόλυσης

Οι δισακχαρίτες χαρακτηρίζονται από αντίδραση υδρόλυσης (σε όξινο μέσο ή υπό την επίδραση ενζύμων), ως αποτέλεσμα των οποίων σχηματίζονται μονοσακχαρίτες.

Η σακχαρόζη είναι ικανή να υποβληθεί σε υδρόλυση (όταν θερμαίνεται παρουσία ιόντων υδρογόνου). Την ίδια στιγμή, ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο φρουκτόζης σχηματίζονται από ένα μόριο σακχαρόζης:

Πείραμα βίντεο "Οξύ υδρόλυση σακχαρόζης"

Κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης, η μαλτόζη και η λακτόζη διαιρούνται στους μονοσακχαρίτες που αποτελούν τους, λόγω της θραύσης των δεσμών μεταξύ τους (γλυκοσιδικοί δεσμοί):

Έτσι, η αντίδραση υδρόλυσης των δισακχαριτών είναι το αντίστροφο της διαδικασίας σχηματισμού τους από μονοσακχαρίτες.

Στους ζώντες οργανισμούς, η υδρόλυση δισακχαριτών λαμβάνει χώρα με τη συμμετοχή ενζύμων.

Παραγωγή σακχαρόζης

Τα ζαχαρότευτλα ή τα ζαχαροκάλαμα μετατρέπονται σε λεπτά κομμάτια και τοποθετούνται σε διαχυτήρες (τεράστιους λέβητες), στους οποίους το ζεστό νερό πλένει τη σακχαρόζη (ζάχαρη).

Μαζί με τη σακχαρόζη μεταφέρονται και άλλα συστατικά στο υδατικό διάλυμα (διάφορα οργανικά οξέα, πρωτεΐνες, χρωστικές ύλες κ.λπ.). Για να διαχωριστούν αυτά τα προϊόντα από σακχαρόζη, το διάλυμα υποβάλλεται σε κατεργασία με ασβέστιο (υδροξείδιο του ασβεστίου). Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται ελάχιστα διαλυτά άλατα, τα οποία καθιζάνουν. Η σακχαρόζη σχηματίζει διαλυτή σακχαρόζη ασβεστίου C με υδροξείδιο του ασβεστίου12H22Ω11· CaO · 2H2Ο.

Το οξείδιο του μονοξειδίου του άνθρακα (IV) διέρχεται μέσω του διαλύματος για να αποσυντεθεί το σακχαρώδες ασβέστιο και να εξουδετερώσει την περίσσεια του υδροξειδίου του ασβεστίου.

Το καθιζημένο ανθρακικό ασβέστιο διηθείται και το διάλυμα εξατμίζεται σε συσκευή κενού. Καθώς ο σχηματισμός κρυστάλλων ζάχαρης διαχωρίζεται χρησιμοποιώντας φυγόκεντρο. Το υπόλοιπο διάλυμα - μελάσσα - περιέχει έως και 50% σακχαρόζη. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή κιτρικού οξέος.

Η επιλεγμένη σακχαρόζη καθαρίζεται και αποχρωματίζεται. Για να γίνει αυτό, διαλύεται σε νερό και το προκύπτον διάλυμα διηθείται μέσω ενεργού άνθρακα. Στη συνέχεια το διάλυμα εξατμίζεται πάλι και κρυσταλλώνεται.

Εφαρμογή σακχαρόζης

Η σακχαρόζη χρησιμοποιείται κυρίως ως ανεξάρτητο προϊόν διατροφής (ζάχαρη), καθώς και στην παρασκευή ζαχαρωδών, αλκοολούχων ποτών, σαλτσών. Χρησιμοποιείται σε υψηλές συγκεντρώσεις ως συντηρητικό. Με την υδρόλυση, λαμβάνεται από αυτό τεχνητό μέλι.

Η σακχαρόζη χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία. Με τη βοήθεια ζύμωσης, αιθανόλης, βουτανόλης, γλυκερίνης, λεουλίνης και κιτρικών οξέων, λαμβάνονται δεξτράνη από αυτήν.

Στην ιατρική, η σακχαρόζη χρησιμοποιείται στην παρασκευή κόνεων, μειγμάτων, σιροπιών, συμπεριλαμβανομένων των νεογνών (για να προσδώσουν γλυκιά γεύση ή συντήρηση).

http://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/uglevody/saxaroza.html

Σακχαρόζη

Η σακχαρόζη είναι μια οργανική ένωση που σχηματίζεται από τα υπολείμματα δύο μονοσακχαριτών: γλυκόζη και φρουκτόζη. Βρίσκεται σε φυτά που φέρουν χλωροφύλλη, ζαχαροκάλαμο, τεύτλα και αραβόσιτο.

Εξετάστε λεπτομερέστερα τι είναι.

Χημικές ιδιότητες

Η σακχαρόζη σχηματίζεται αποσπώντας ένα μόριο νερού από τα γλυκοσιδικά κατάλοιπα των απλών σακχαριτών (υπό τη δράση των ενζύμων).

Ο συντακτικός τύπος της ένωσης είναι C12H22O11.

Ο δισακχαρίτης διαλύεται σε αιθανόλη, νερό, μεθανόλη, αδιάλυτο σε διαιθυλαιθέρα. Η θέρμανση της ένωσης πάνω από το σημείο τήξης (160 μοίρες) οδηγεί σε τήξη καραμελοποίησης (αποσύνθεση και χρώση). Είναι ενδιαφέρον ότι, με έντονο φως ή ψύξη (με υγρό αέρα), η ουσία εμφανίζει φωσφορίζουσες ιδιότητες.

Η σακχαρόζη δεν αντιδρά με τα διαλύματα των Benedict, Fehling, Tollens και δεν παρουσιάζει ιδιότητες κετόνης και αλδεΰδης. Ωστόσο, όταν αλληλεπιδρά με υδροξείδιο του χαλκού, ο υδατάνθρακας "συμπεριφέρεται" σαν μια πολυϋδρική αλκοόλη, σχηματίζοντας λαμπερά μεταλλικά σάκχαρα. Αυτή η αντίδραση χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων (εργοστάσια ζάχαρης), για την απομόνωση και τον καθαρισμό της "γλυκιάς" ουσίας από ακαθαρσίες.

Όταν ένα υδατικό διάλυμα σακχαρόζης θερμαίνεται σε όξινο μέσο, ​​παρουσία ενζύμου ινβερτάσης ή ισχυρών οξέων, η ένωση υδρολύεται. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ένα μείγμα γλυκόζης και φρουκτόζης, που ονομάζεται αδρανής ζάχαρη. Η υδρόλυση δισακχαρίτη συνοδεύεται από μια αλλαγή στο σημείο περιστροφής του διαλύματος: από θετικό σε αρνητικό (αναστροφή).

Το προκύπτον υγρό χρησιμοποιείται για να γλυκάνει τα τρόφιμα, να λαμβάνεται τεχνητό μέλι, να αποτρέπει την κρυστάλλωση των υδατανθράκων, να δημιουργεί καραμελοποιημένο σιρόπι και να παράγει πολυυδρικές αλκοόλες.

Τα κύρια ισομερή μιας οργανικής ένωσης με παρόμοιο μοριακό τύπο είναι η μαλτόζη και η λακτόζη.

Μεταβολισμός

Το σώμα των θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, δεν είναι προσαρμοσμένο στην απορρόφηση της σακχαρόζης στην καθαρή της μορφή. Επομένως, όταν μία ουσία εισέρχεται στην στοματική κοιλότητα, υπό την επίδραση της σιαλογόνιας αμυλάσης, αρχίζει η υδρόλυση.

Ο κύριος κύκλος πέψης σακχαρόζης εμφανίζεται στο λεπτό έντερο, όπου, με την παρουσία του ενζύμου, απελευθερώνεται σακχαρόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη. Μετά από αυτό, οι μονοσακχαρίτες, με τη βοήθεια μεταφορικών πρωτεϊνών (μετατοπίσεων) που ενεργοποιούνται από την ινσουλίνη, παρέχονται στα κύτταρα της εντερικής οδού με διευκόλυνση της διάχυσης. Μαζί με αυτό, η γλυκόζη διεισδύει στην βλεννογόνο μεμβράνη του οργάνου μέσω ενεργού μεταφοράς (λόγω της βαθμίδωσης συγκέντρωσης ιόντων νατρίου). Είναι ενδιαφέρον ότι ο μηχανισμός χορήγησής του στο λεπτό έντερο εξαρτάται από τη συγκέντρωση της ουσίας στον αυλό. Με ένα σημαντικό περιεχόμενο της ένωσης στο σώμα, το πρώτο "μεταφορικό" σύστημα "λειτουργεί", και με ένα μικρό, το δεύτερο.

Ο κύριος μονοσακχαρίτης που εισέρχεται στο αίμα από το έντερο είναι η γλυκόζη. Μετά την απορρόφησή του, οι μισοί απλοί υδατάνθρακες μέσω της πυλαίας φλέβας μεταφέρονται στο ήπαρ και το υπόλοιπο εισέρχεται στο ρεύμα του αίματος μέσω των τριχοειδών αγγείων των εντερικών νυχιών, όπου στη συνέχεια αφαιρείται από τα κύτταρα των οργάνων και των ιστών. Μετά τη διείσδυση, η γλυκόζη χωρίζεται σε έξι μόρια διοξειδίου του άνθρακα, ως αποτέλεσμα του οποίου απελευθερώνεται μεγάλος αριθμός ενεργειακών μορίων (ΑΤΡ). Το υπόλοιπο μέρος των σακχαριτών απορροφάται στο έντερο διευκολύνοντας τη διάχυση.

Οφέλη και καθημερινή ανάγκη

Ο μεταβολισμός της σακχαρόζης συνοδεύεται από την απελευθέρωση τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ), η οποία είναι ο κύριος «προμηθευτής» ενέργειας στο σώμα. Υποστηρίζει τα φυσιολογικά κύτταρα του αίματος, την κανονική λειτουργία των νευρικών κυττάρων και των μυϊκών ινών. Επιπλέον, το μη ζητημένο μέρος του σακχαρίτη χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για την κατασκευή δομών γλυκογόνου, λίπους και πρωτεΐνης-άνθρακα. Είναι ενδιαφέρον ότι η συστηματική διάσπαση του αποθηκευμένου πολυσακχαρίτη παρέχει σταθερή συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σακχαρόζη είναι ένας "άδειος" υδατάνθρακας, η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα δέκατο των θερμίδων που καταναλώνονται.

Προκειμένου να διατηρηθεί η υγεία, οι διατροφολόγοι συνιστούν να περιορίζονται τα γλυκά στα ακόλουθα ασφαλή πρότυπα ημερησίως:

 • για μωρά από 1 έως 3 ετών - 10 - 15 γραμμάρια.
 • για παιδιά έως 6 ετών - 15 - 25 γραμμάρια.
 • για ενήλικες 30 - 40 γραμμάρια την ημέρα.

Θυμηθείτε ότι ο "κανόνας" σημαίνει όχι μόνο την σακχαρόζη στην καθαρή της μορφή αλλά και τη "κρυφή" ζάχαρη που περιέχεται στα ποτά, τα λαχανικά, τα μούρα, τα φρούτα, τα είδη ζαχαροπλαστικής, τα ψητά. Ως εκ τούτου, τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενάμιση ετών είναι καλύτερα να αποκλείσουν το προϊόν από τη διατροφή.

Η ενεργειακή αξία των 5 γραμμαρίων σακχαρόζης (1 κουταλάκι του γλυκού) είναι 20 kilocalories.

Σημάδια έλλειψης ένωσης στο σώμα:

 • καταθλιπτική κατάσταση.
 • απάθεια;
 • ευερεθιστότητα.
 • ζάλη;
 • ημικρανία;
 • κόπωση;
 • γνωστική παρακμή.
 • απώλεια μαλλιών?
 • νευρική εξάντληση.

Η ανάγκη για δισακχαρίτη αυξάνεται με:

 • (λόγω της δαπάνης ενέργειας για να διατηρηθεί η διέλευση του παλμού κατά μήκος των ινών νευρικού νευρικού νεύρου).
 • τοξικό φορτίο στο σώμα (η σακχαρόζη έχει μια λειτουργία φραγμού, προστατεύοντας τα ηπατικά κύτταρα με ένα ζεύγος γλυκουρονικών και θειικών οξέων).

Θυμηθείτε, είναι σημαντικό να αυξήσετε προσεκτικά την ημερήσια δόση σακχαρόζης, επειδή μια περίσσεια ουσίας στο σώμα είναι γεμάτη με λειτουργικές διαταραχές του παγκρέατος, καρδιαγγειακές παθολογίες και τερηδόνα.

Ζάλη από σακχαρόζη

Στη διαδικασία της υδρόλυσης σακχαρόζης, επιπλέον της γλυκόζης και της φρουκτόζης, δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες που εμποδίζουν τη δράση των προστατευτικών αντισωμάτων. Τα μοριακά ιόντα "παραλύουν" το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, ως αποτέλεσμα του οποίου το σώμα γίνεται ευάλωτο στην εισβολή ξένων "παραγόντων". Αυτό το φαινόμενο υπογραμμίζει την ορμονική ανισορροπία και την ανάπτυξη λειτουργικών διαταραχών.

Τα αρνητικά αποτελέσματα της σακχαρόζης στο σώμα:

 • προκαλεί παραβίαση του ορυκτού μεταβολισμού.
 • "Βομβαρδισμοί" η νησιωτική συσκευή του παγκρέατος, προκαλώντας παθολογία οργάνων (διαβήτης, prediabetes, μεταβολικό σύνδρομο).
 • μειώνει τη λειτουργική δραστηριότητα των ενζύμων.
 • μετατοπίζει από το σώμα τον χαλκό, το χρώμιο και τις βιταμίνες της ομάδας Β, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης σκλήρυνσης, θρόμβωσης, καρδιακής προσβολής, ανωμαλιών αιμοφόρων αγγείων.
 • μειώνει την αντίσταση στις μολύνσεις.
 • οξύνει το σώμα, προκαλώντας οξέωση.
 • παραβιάζει την απορρόφηση ασβεστίου και μαγνησίου στην πεπτική οδό.
 • αυξάνει την οξύτητα του γαστρικού χυμού.
 • αυξάνει τον κίνδυνο της ελκώδους κολίτιδας.
 • ενισχύει την παχυσαρκία, την ανάπτυξη παρασιτικών επιθέσεων, την εμφάνιση αιμορροΐδων, το εμφύσημα,
 • αυξάνει τα επίπεδα αδρεναλίνης (σε παιδιά).
 • προκαλεί επιδείνωση του γαστρικού έλκους, έλκος του δωδεκαδακτύλου, χρόνια σκωληκοειδίτιδα, προσβολές βρογχικού άσθματος,
 • αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ισχαιμίας, οστεοπόρωσης,
 • Ενισχύει την εμφάνιση της τερηδόνας, την παροδοντίαση.
 • προκαλεί υπνηλία (στα παιδιά).
 • αυξάνει τη συστολική πίεση.
 • προκαλεί πονοκέφαλο (λόγω του σχηματισμού αλάτων ουρικού οξέος) ·
 • "Ρυθμίζει" το σώμα, προκαλώντας την εμφάνιση τροφικών αλλεργιών.
 • παραβιάζει τη δομή των πρωτεϊνών και μερικές φορές τις γενετικές δομές.
 • προκαλεί τοξίκωση σε έγκυες γυναίκες.
 • αλλάζει το μόριο κολλαγόνου, ενισχύοντας την εμφάνιση των πρώιμων γκρίζων μαλλιών.
 • επηρεάζει τη λειτουργική κατάσταση του δέρματος, των μαλλιών, των νυχιών.

Εάν η συγκέντρωση της σακχαρόζης στο αίμα είναι μεγαλύτερη από ό, τι χρειάζεται το σώμα, η περίσσεια γλυκόζης μετατρέπεται σε γλυκογόνο, το οποίο αποτίθεται στους μύες και στο συκώτι. Ταυτόχρονα, μια περίσσεια ουσίας στα όργανα ενισχύει τον σχηματισμό ενός "αποθέματος" και οδηγεί στον μετασχηματισμό του πολυσακχαρίτη σε λιπαρές ενώσεις.

Πώς να ελαχιστοποιήσετε τη βλάβη της σακχαρόζης;

Θεωρώντας ότι η σακχαρόζη ενισχύει τη σύνθεση της ορμόνης της χαράς (σεροτονίνη), η πρόσληψη γλυκών τροφίμων οδηγεί στην εξομάλυνση της ψυχο-συναισθηματικής ισορροπίας ενός ατόμου.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να εξουδετερώνουμε τις επιβλαβείς ιδιότητες του πολυσακχαρίτη.

 1. Αντικαταστήστε τη λευκή ζάχαρη με φυσικά γλυκά (αποξηραμένα φρούτα, μέλι), σιρόπι σφενδάμου, φυσικά stevia.
 2. Εξαιρούνται τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη (κέικ, γλυκά, κέικ, μπισκότα, χυμοί, ποτά, λευκή σοκολάτα) από το καθημερινό μενού.
 3. Βεβαιωθείτε ότι τα αγορασμένα προϊόντα δεν έχουν λευκή ζάχαρη, σιρόπι αμύλου.
 4. Τρώτε αντιοξειδωτικά που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν την καταστροφή του κολλαγόνου από σύνθετα σάκχαρα. Τα φυσικά αντιοξειδωτικά περιλαμβάνουν: τα βακκίνια, τα βατόμουρα, τα λάχανα, τα εσπεριδοειδή και τα χόρτα. Μεταξύ των αναστολέων της σειράς βιταμινών υπάρχουν: βήτα - καροτένιο, τοκοφερόλη, ασβέστιο, L - ασκορβικό οξύ, διφλαβανόια.
 5. Τρώτε δύο αμύγδαλα αφού πάρετε ένα γλυκό γεύμα (για να μειώσετε την απορρόφηση της σακχαρόζης στο αίμα).
 6. Πιείτε ένα και μισό λίτρα καθαρού νερού κάθε μέρα.
 7. Ξεπλύνετε το στόμα μετά από κάθε γεύμα.
 8. Κάνετε αθλήματα. Η σωματική δραστηριότητα διεγείρει την απελευθέρωση της φυσικής ορμόνης της χαράς, ως αποτέλεσμα της οποίας αυξάνεται η διάθεση και μειώνεται η επιθυμία για γλυκά τρόφιμα.

Για να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις της λευκής ζάχαρης στο ανθρώπινο σώμα, συνιστάται να δίνεται προτίμηση στα γλυκαντικά.

Αυτές οι ουσίες, ανάλογα με την προέλευση, χωρίζονται σε δύο ομάδες:

 • φυσικά (στεβιά, ξυλιτόλη, σορβιτόλη, μαννιτόλη, ερυθριτόλη).
 • (ασπαρτάμη, σακχαρίνη, κάλιο ακεσουλφάμης, κυκλαμικό άλας).

Κατά την επιλογή γλυκαντικών, είναι προτιμότερο να προτιμάτε την πρώτη ομάδα ουσιών, δεδομένου ότι η χρήση του δεύτερου δεν είναι πλήρως κατανοητή. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κατάχρηση σακχαροαλκοολών (ξυλιτόλη, μαννιτόλη, σορβιτόλη) είναι γεμάτη με διάρροια.

Φυσικές πηγές

Φυσικές πηγές "καθαρής" σακχαρόζης είναι στελέχη ζαχαροκάλαμου, ρίζες ζαχαρότευτλων, φοίνικα καρύδας, καναδική σφενδάμνου, σημύδα.

Επιπλέον, τα έμβρυα των σπόρων ορισμένων δημητριακών (καλαμπόκι, γλυκός σόργος, σιτάρι) είναι πλούσια σε ένωση. Εξετάστε ποια τρόφιμα περιέχουν το "γλυκό" πολυσακχαρίτη.

http://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/saharoza/

65. Σακχαρόζη, φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσικές ιδιότητες και ύπαρξη στη φύση.

1. Είναι ένας άχρωμος κρύσταλλος γλυκιάς γεύσης, διαλυτός στο νερό.

2. Σημείο τήξεως σακχαρόζης 160 ° C.

3. Όταν στερεοποιηθεί τη λειωμένη σακχαρόζη, σχηματίζεται μια άμορφη διαφανής μάζα - καραμέλα.

4. Περιέχονται σε πολλά φυτά: στον χυμό της σημύδας, του σφενδάμου, του καρότου, του πεπονιού, καθώς και στα ζαχαρότευτλα και το ζαχαροκάλαμο.

Δομή και χημικές ιδιότητες.

1. Μοριακός τύπος σακχαρόζης - C12H22Ω11.

2. Η σακχαρόζη έχει πιο περίπλοκη δομή από τη γλυκόζη.

3. Η παρουσία ομάδων υδροξυλίου στο μόριο σακχαρόζης επιβεβαιώνεται εύκολα με αντίδραση με υδροξείδια μετάλλων.

Εάν το διάλυμα σακχαρόζης προστίθεται στο υδροξείδιο του χαλκού (II), σχηματίζεται ένα λαμπρό μπλε διάλυμα σακχαρόζης χαλκού.

4. Δεν υπάρχει ομάδα αλδεϋδης στη σακχαρόζη: όταν θερμαίνεται με διάλυμα αμμωνίας οξείδιο του αργύρου (I) δεν δίνει "ασημένιο κάτοπτρο", όταν θερμαίνεται με υδροξείδιο του χαλκού (II) δεν σχηματίζει κόκκινο οξείδιο χαλκού (I).

5. Η σακχαρόζη, σε αντίθεση με τη γλυκόζη, δεν είναι αλδεΰδη.

6. Η σακχαρόζη είναι ο σημαντικότερος δισακχαρίτης.

7. Λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα (περιέχει μέχρι 28% σακχαρόζη από ξηρά ύλη) ή από ζαχαροκάλαμο.

Η αντίδραση της σακχαρόζης με το νερό.

Εάν βράσετε το διάλυμα σακχαρόζης με λίγες σταγόνες υδροχλωρικού ή θειικού οξέος και εξουδετερώσετε το οξύ με αλκάλια και στη συνέχεια θερμαίνετε το διάλυμα με υδροξείδιο του χαλκού (II), πέφτει ένα κόκκινο ίζημα.

Όταν βράζουμε το διάλυμα σακχαρόζης, εμφανίζονται μόρια με ομάδες αλδεϋδης, τα οποία μειώνουν το υδροξείδιο του χαλκού (II) στο οξείδιο του χαλκού (Ι). Αυτή η αντίδραση δείχνει ότι η σακχαρόζη κάτω από την καταλυτική δράση του οξέος υφίσταται υδρόλυση, με αποτέλεσμα το σχηματισμό γλυκόζης και φρουκτόζης:

6. Το μόριο σακχαρόζης αποτελείται από υπολείμματα γλυκόζης και φρουκτόζης συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Μεταξύ των ισομερών σακχαρόζης που έχουν τον μοριακό τύπο C12H22Ω11, μπορούν να διακριθούν μαλτόζη και λακτόζη.

1) η μαλτόζη λαμβάνεται από άμυλο με τη δράση της βύνης.

2) ονομάζεται επίσης ζάχαρη βύνης.

3) κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης, σχηματίζει γλυκόζη:

Χαρακτηριστικά της λακτόζης: 1) Λακτόζη (ζάχαρη γάλακτος) περιέχεται στο γάλα. 2) έχει υψηλή θρεπτική αξία, 3) κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης, η λακτόζη αποσυντίθεται σε γλυκόζη και γαλακτόζη - ένα ισομερές γλυκόζης και φρουκτόζης, το οποίο είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό.

66. Άμυλο και η δομή του

Φυσικές ιδιότητες και ύπαρξη στη φύση.

1. Το άμυλο είναι μια λευκή σκόνη, αδιάλυτη στο νερό.

2. Σε ζεστό νερό, διογκώνεται και σχηματίζει ένα κολλοειδές διάλυμα - πάστα.

3. Ως προϊόν απορρόφησης φυτικών κυττάρων μονοξειδίου του άνθρακα (IV) πράσινου (που περιέχει χλωροφύλλη), το άμυλο διανέμεται στον κόσμο των φυτών.

4. Οι κόνδυλοι πατάτας περιέχουν περίπου 20% άμυλο, σιτάρι και σιτάρια καλαμποκιού - περίπου 70%, ρύζι - περίπου 80%.

5. Άμυλο - ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τον άνθρωπο.

2. Δημιουργείται ως αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών απορροφώντας την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας.

3. Πρώτον, η γλυκόζη συντίθεται από διοξείδιο του άνθρακα και νερό ως αποτέλεσμα πολλών διαδικασιών, οι οποίες σε γενικές γραμμές μπορούν να εκφραστούν από την εξίσωση: 6ΟΟ2 + 6Η2O = C6H12Ο6 + 6Ο2.

5. Τα μακρομόρια αμύλου δεν έχουν το ίδιο μέγεθος: α) περιέχουν διαφορετικό αριθμό δεσμών C6H10Ο5 - από αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες, με διαφορετική μοριακή μάζα. β) διαφέρουν επίσης στη δομή: μαζί με γραμμικά μόρια με μοριακό βάρος αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων, υπάρχουν διακλαδισμένα μόρια, το μοριακό βάρος των οποίων φτάνει αρκετά εκατομμύρια.

Χημικές ιδιότητες του αμύλου.

1. Μία από τις ιδιότητες του αμύλου είναι η ικανότητα να δίδει ένα μπλε χρώμα όταν αλληλεπιδρά με το ιώδιο. Αυτό το χρώμα είναι εύκολο να παρατηρήσετε, εάν τοποθετήσετε μια σταγόνα διαλύματος ιωδίου σε μια φέτα πατάτας ή μια φέτα λευκού ψωμιού και θερμαίσετε την πάστα αμύλου με υδροξείδιο του χαλκού (II), θα δείτε τον σχηματισμό οξειδίου του χαλκού (Ι).

2. Αν βράζετε την πάστα αμύλου με μικρή ποσότητα θειικού οξέος, εξουδετερώστε το διάλυμα και πραγματοποιήστε την αντίδραση με υδροξείδιο του χαλκού (II), σχηματίζεται ένα χαρακτηριστικό ίζημα οξειδίου του χαλκού (Ι). Δηλαδή, όταν θερμαίνεται με νερό παρουσία οξέος, το άμυλο υφίσταται υδρόλυση, σχηματίζοντας έτσι μία ουσία η οποία μειώνει το υδροξείδιο του χαλκού (II) προς το οξείδιο του χαλκού (Ι).

3. Η διαδικασία διαίρεσης των μακρομορίων του αμύλου με νερό προχωρά σταδιακά. Πρώτον, σχηματίζονται ενδιάμεσα προϊόντα με χαμηλότερο μοριακό βάρος από αυτά των δεξτρίνων αμύλου, τότε το ισομερές σακχαρόζης είναι μαλτόζη, το τελικό προϊόν υδρόλυσης είναι η γλυκόζη.

4. Η αντίδραση της μετατροπής του αμύλου σε γλυκόζη από την καταλυτική δράση του θειικού οξέος ανακαλύφθηκε το 1811 από τον Ρώσο επιστήμονα Κ. Kirchhoff. Η μέθοδος παραγωγής γλυκόζης που αναπτύχθηκε από αυτόν εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα.

5. Τα μακρομοριακά αμύλου αποτελούνται από υπολείμματα κυκλικών μορίων L-γλυκόζης.

http://studfiles.net/preview/4237890/page:33/

Σακχαρόζη

Σακχαρόζη C12H22Ο11, ή ζάχαρη από τεύτλα, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, στην καθημερινή ζωή απλά η ζάχαρη είναι ένας δισακχαρίτης από την ομάδα των ολιγοσακχαριτών, που αποτελείται από δύο μονοσακχαρίτες - α-γλυκόζη και β-φρουκτόζη.

Η σακχαρόζη είναι ένας πολύ κοινός δισακχαρίτης στη φύση, βρίσκεται σε πολλά φρούτα, φρούτα και μούρα. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανική παραγωγή εδώδιμης ζάχαρης.

Η σακχαρόζη έχει υψηλή διαλυτότητα. Χημικά, η σακχαρόζη είναι μάλλον αδρανής, καθώς όταν μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο, σχεδόν δεν εμπλέκεται στο μεταβολισμό. Μερικές φορές η σακχαρόζη αποθηκεύεται ως εφεδρική θρεπτική ουσία.

Η σακχαρόζη, που εισέρχεται στο έντερο, υδρολύεται ταχέως από την άλφα-γλυκοσιδάση του λεπτού εντέρου στη γλυκόζη και τη φρουκτόζη, τα οποία στη συνέχεια απορροφώνται στο αίμα. Οι αναστολείς της άλφα-γλυκοσιδάσης, όπως η ακαρβόζη, αναστέλλουν τη διάσπαση και την απορρόφηση της σακχαρόζης, καθώς και άλλους υδατάνθρακες που υδρολύονται από την α-γλυκοσιδάση, ειδικότερα το άμυλο. Χρησιμοποιείται στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 [1].

Συνώνυμα: α-D-γλυκοπυρανοζυλ-β-D-φρουκτοφουρανοσίδη, ζάχαρη από τεύτλα, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο

Το περιεχόμενο

Εμφάνιση

Άχρωμοι μονοκλινικοί κρύσταλλοι. Όταν στερεοποιείται τετηγμένη σακχαρόζη, σχηματίζεται μια άμορφη διαφανής μάζα - καραμέλα.

Χημικές και φυσικές ιδιότητες

Μοριακό βάρος 342,3 α. ε. μ. Ακαθάριστος τύπος (σύστημα Hill): C12H22Ο11. Η γεύση είναι γλυκιά. Διαλυτότητα (σε γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια διαλύτη): σε νερό 179 (0 ° C) και 487 (100 ° C), σε αιθανόλη 0,9 (20 ° C). Ελαφρώς διαλυτό σε μεθανόλη. Δεν είναι διαλυτό σε διαιθυλαιθέρα. Η πυκνότητα είναι 1,5879 g / cm3 (15 ° C). Ειδική περιστροφή για γραμμή D-νάτριο: 66,53 (νερό, 35 g / 100 g, 20 ° C). Όταν ψύχεται με υγρό αέρα, μετά από φωτισμό με έντονο φως, κρυστάλλους σακχαρόζης φωσφορίζονταν. Δεν παρουσιάζει τις μειωτικές ιδιότητες - δεν αντιδρά με το αντιδραστήριο του Tollens και το αντιδραστήριο Fehling. Δεν σχηματίζει μια ανοιχτή μορφή, ως εκ τούτου, δεν παρουσιάζει τις ιδιότητες των αλδεϋδών και κετονών. Η παρουσία ομάδων υδροξυλίου στο μόριο σακχαρόζης επιβεβαιώνεται εύκολα με αντίδραση με υδροξείδια μετάλλων. Εάν το διάλυμα σακχαρόζης προστίθεται στο υδροξείδιο του χαλκού (II), σχηματίζεται ένα λαμπρό μπλε διάλυμα σακχαρόζης χαλκού. Δεν υπάρχει ομάδα αλδεϋδης στη σακχαρόζη: όταν θερμαίνεται με διάλυμα αμμωνίας οξείδιο αργύρου (Ι), δεν δίνει "ασημί καθρέφτη", όταν θερμαίνεται με υδροξείδιο του χαλκού (II), δεν σχηματίζει κόκκινο οξείδιο του χαλκού (Ι). Μεταξύ των ισομερών σακχαρόζης που έχουν τον μοριακό τύπο C12H22Ω11, μπορούν να διακριθούν μαλτόζη και λακτόζη.

Αντίδραση σακχαρόζης με νερό

Αν βράσετε το διάλυμα σακχαρόζης με λίγες σταγόνες υδροχλωρικού ή θειικού οξέος και εξουδετερώσετε το οξύ με αλκάλια και στη συνέχεια θερμαίνετε το διάλυμα, εμφανίζονται μόρια με αλδεϋδικές ομάδες, οι οποίες μειώνουν το υδροξείδιο του χαλκού (II) στο οξείδιο του χαλκού (Ι). Αυτή η αντίδραση δείχνει ότι η σακχαρόζη κάτω από την καταλυτική δράση του οξέος υφίσταται υδρόλυση, με αποτέλεσμα το σχηματισμό γλυκόζης και φρουκτόζης:

Αντίδραση με υδροξείδιο του χαλκού (II)

Στο μόριο σακχαρόζης υπάρχουν διάφορες ομάδες υδροξυλίου. Συνεπώς, η ένωση αλληλεπιδρά με το υδροξείδιο του χαλκού (II) με τρόπο παρόμοιο με τη γλυκερόλη και τη γλυκόζη. Όταν το διάλυμα σακχαρόζης προστίθεται στο ίζημα υδροξειδίου του χαλκού (II), διαλύεται. το υγρό γίνεται μπλε. Όμως, σε αντίθεση με τη γλυκόζη, η σακχαρόζη δεν μειώνει το υδροξείδιο του χαλκού (II) στο οξείδιο του χαλκού (Ι).

Φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές

Περιέχονται σε ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλα (μέχρι 28% ξηράς ουσίας), χυμούς φυτών και φρούτα (για παράδειγμα, σημύδα, σφενδάμι, πεπόνι και καρότο). Η πηγή της παραγωγής σακχαρόζης - από ζαχαρότευτλα ή από ζαχαροκάλαμο, καθορίζεται από το λόγο της περιεκτικότητας των σταθερών ισοτόπων άνθρακα 12C και 13C. Τα ζαχαρότευτλα διαθέτουν μηχανισμό C3 για αφομοίωση διοξειδίου του άνθρακα (μέσω φωσφογλυκερικού οξέος) και κατά προτίμηση απορροφούν το ισότοπο 12C. το ζαχαροκάλαμο διαθέτει μηχανισμό C4 για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα (μέσω οξαλοξικού οξέος) και κατά προτίμηση απορροφά το ισότοπο 13 C.

Παγκόσμια παραγωγή το 1990 - 110 εκατομμύρια τόνοι.

Gallery

Στατική εικόνα 3D
μόρια σακχαρόζης.

Καφέ κρύσταλλοι
(ζαχαροκάλαμο)

Σημειώσεις

 1. ↑ Akarabose: οδηγίες χρήσης.
 • Βρείτε και οργανώστε με τη μορφή των υποσημειώσεων συνδέσεις με αξιόπιστες πηγές επιβεβαιώνοντας γραπτή.

Ίδρυμα Wikimedia. 2010

Δείτε τι σακχαρόζη υπάρχει σε άλλα λεξικά:

Σακχαρόζη - Χημική ονομασία ζαχαροκάλαμο. Λεξικό των ξένων λέξεων που περιλαμβάνονται στη ρωσική γλώσσα. Chudinov, ΑΝ, 1910. Σακχαρόζη chem. το όνομα της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο. Λεξικό των ξένων λέξεων που περιλαμβάνονται στη ρωσική γλώσσα. Pavlenkov F., 1907... Λεξικό ξένων λέξεων της ρωσικής γλώσσας

σακχαρόζη - ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, σακχαρότευτλο Λεξικό των ρωσικών συνωνύμων σακχαρόζη n., αριθμός συνωνύμων: 3 • μαλτοβίωση (2) •... Λεξικό συνωνύμων

σακχαρόζη - s, w. σακχαρόζη στ. Ζάχαρη που περιέχεται σε φυτά (ζαχαροκάλαμο, τεύτλα). Αυτιά 1940. Το Prou ​​το 1806 καθιέρωσε την ύπαρξη αρκετών τύπων σακχάρων. Διακρίνει τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου (σακχαρόζη) από σταφύλια (γλυκόζη) και φρούτα...... Ιστορικό λεξικό των γαλλικών κινήσεων της ρωσικής γλώσσας

Σακχαρόζη - (ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο), ένας δισακχαρίτης, ο οποίος, κατά την υδρόλυση, δ δίνει γλυκόζη και δ φρουκτόζη (1: 1,5) γλυκοζίτη σε 2 (2,6) φρουκτοσίδη]. τα υπολείμματα των μονοσακχαριτών συνδέονται σε αυτό με διγλυκοσιδικό δεσμό (βλ. δισακχαρίτες), ως αποτέλεσμα του οποίου δεν διαθέτει...... Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια

Σακχαρόζη - (ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα), ένας δισακχαρίτης που σχηματίζεται από υπολείμματα γλυκόζης και φρουκτόζης. Μια σημαντική μορφή μεταφοράς υδατανθράκων σε φυτά (ειδικά πολλά σακχαρόζη σε ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλα και άλλα φυτά ζάχαρης)...... Σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια

Σακχαρόζη - δισακχαρίτης ζαχαροκάλαμου ή σακχαρότευτλου που σχηματίζεται από υπολείμματα γλυκόζης και φρουκτόζης. Μια σημαντική μορφή μεταφοράς των υδατανθράκων σε φυτά (ιδιαίτερα πολλά σακχαρόζη σε ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλα και άλλα φυτά ζάχαρης)? εύκολο...... μεγάλο εγκυκλοπαιδικό λεξικό

Σακχαρόζη - (C12H22O11), συνηθισμένο λευκό κρυσταλλικό SUGAR, DISACHARID, που αποτελείται από μια αλυσίδα μορίων γλυκόζης και FRUCTOSES. Βρίσκεται σε πολλά φυτά, αλλά κυρίως ζαχαροκάλαμα και ζαχαρότευτλα χρησιμοποιούνται για βιομηχανική παραγωγή...... Επιστημονικό και τεχνικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό

Σακχαρόζη - Σακχαρόζη, σακχαρόζη, θηλυκό. (χημική). Ζάχαρη που περιέχεται σε φυτά (ζαχαροκάλαμο, τεύτλα). Επεξηγηματικό λεξικό Ushakov. D.N. Ushakov. 1935 1940... Επεξηγηματικό Λεξικό του Ushakov

Σακχαρόζη - Σακχαρόζη, s, fem. (spec.) Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα που σχηματίζεται από κατάλοιπα γλυκόζης και φρουκτόζης | adj σακχαρόζη, ω, oh. Λεξικό Ozhegova. S.I. Ozhegov, Ν.Υυ. Shvedov. 1949 1992... Λεξικό Ozhegov

Σακχαρόζη - ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, ζάχαρη από τεύτλα, δισακχαρίτη που αποτελείται από υπολείμματα γλυκόζης και φρουκτόζης. Naib, μια εύπεπτη και βασική μορφή μεταφοράς υδατανθράκων σε φυτά. υπό μορφή C. Οι υδατάνθρακες που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης θα αναμειχθούν από το φύλλο σε......

σακχαρόζη - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΗ · ζάχαρη από τεύτλα · ζάχαρη - δισακχαρίτης που αποτελείται από υπολείμματα γλυκόζης και φρουκτόζης. ένα από τα πιο κοινά σάκχαρα φυτικής προέλευσης στη φύση. Η κύρια πηγή άνθρακα σε πολλά prom. microbiol. διαδικασίες...... Λεξικό Μικροβιολογίας

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45187

Χημικός τύπος σακχαρόζης

Ένα παράδειγμα των πιο κοινών δισακχαριτών στη φύση (ολιγοσακχαρίτης) είναι η σακχαρόζη (ζάχαρη από ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμο).

Οι ολιγοσακχαρίτες είναι τα προϊόντα συμπύκνωσης δύο ή περισσοτέρων μορίων μονοσακχαριτών.

Οι δισακχαρίτες είναι υδατάνθρακες που, όταν θερμαίνονται με νερό παρουσία ανόργανων οξέων ή υπό την επίδραση ενζύμων, υφίστανται υδρόλυση, χωρίζοντάς τα σε δύο μόρια μονοσακχαριτών.

Φυσικές ιδιότητες και ύπαρξη στη φύση

1. Είναι ένας άχρωμος κρύσταλλος γλυκιάς γεύσης, διαλυτός στο νερό.

2. Σημείο τήξεως σακχαρόζης 160 ° C.

3. Όταν στερεοποιηθεί τη λειωμένη σακχαρόζη, σχηματίζεται μια άμορφη διαφανής μάζα - καραμέλα.

4. Περιέχονται σε πολλά φυτά: στον χυμό της σημύδας, του σφενδάμου, του καρότου, του πεπονιού, καθώς και στα ζαχαρότευτλα και το ζαχαροκάλαμο.

Δομή και χημικές ιδιότητες

1. Μοριακός τύπος σακχαρόζης - C12H22Ω11

2. Η σακχαρόζη έχει πιο περίπλοκη δομή από τη γλυκόζη. Ένα μόριο σακχαρόζης αποτελείται από υπολείμματα γλυκόζης και φρουκτόζης που συνδέονται μεταξύ τους με την αλληλεπίδραση του ημιακεταλικού υδροξυλίου (1 → 2) -γλυκοσιδικού δεσμού:

3. Η παρουσία ομάδων υδροξυλίου στο μόριο σακχαρόζης επιβεβαιώνεται εύκολα με αντίδραση με υδροξείδια μετάλλων.

Εάν προστεθεί διάλυμα σακχαρόζης στο υδροξείδιο του χαλκού (II), σχηματίζεται ένα λαμπρό μπλε διάλυμα σαχαρίτη χαλκού (ποιοτική αντίδραση πολυατομικών αλκοολών).

4. Δεν υπάρχει ομάδα αλδεϋδης στη σακχαρόζη: όταν θερμαίνεται με διάλυμα αμμωνίας οξείδιο του αργύρου (I) δεν δίνει "ασημένιο κάτοπτρο", όταν θερμαίνεται με υδροξείδιο του χαλκού (II) δεν σχηματίζει κόκκινο οξείδιο χαλκού (I).

5. Η σακχαρόζη, σε αντίθεση με τη γλυκόζη, δεν είναι αλδεΰδη. Η σακχαρόζη, ενώ βρίσκεται σε διάλυμα, δεν αντιδρά στο "ασημένιο κάτοπτρο", καθώς δεν μπορεί να μετατραπεί σε ανοικτή μορφή που περιέχει μια ομάδα αλδεϋδών. Τέτοιοι δισακχαρίτες δεν είναι σε θέση να οξειδώσουν (δηλ., Να μειωθούν) και ονομάζονται μη αναγωγικά σάκχαρα.

6. Η σακχαρόζη είναι ο σημαντικότερος δισακχαρίτης.

7. Λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα (περιέχει μέχρι 28% σακχαρόζη από ξηρά ύλη) ή από ζαχαροκάλαμο.

Η αντίδραση της σακχαρόζης με το νερό.

Μια σημαντική χημική ιδιότητα της σακχαρόζης είναι η ικανότητα να υποβληθεί σε υδρόλυση (όταν θερμαίνεται παρουσία ιόντων υδρογόνου). Την ίδια στιγμή, ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο φρουκτόζης σχηματίζονται από ένα μόριο σακχαρόζης:

Μεταξύ των ισομερών σακχαρόζης που έχουν τον μοριακό τύπο C12H22Ω11, μπορούν να διακριθούν μαλτόζη και λακτόζη.

Κατά την διάρκεια της υδρόλυσης, διάφοροι δισακχαρίτες χωρίζονται στους συστατικούς τους μονοσακχαρίτες λόγω της ρήξης των δεσμών μεταξύ τους (γλυκοσιδικοί δεσμοί):

Έτσι, η αντίδραση υδρόλυσης των δισακχαριτών είναι το αντίστροφο της διαδικασίας σχηματισμού τους από μονοσακχαρίτες.

http://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no47-saharoza-nahozdenie-v-prirode-svojstva-primenenie

Σακχαρόζη

Δομή

Το μόριο περιέχει υπολείμματα δύο κυκλικών μονοσακχαριτών - α-γλυκόζης και β-φρουκτόζης. Ο δομικός τύπος μιας ουσίας αποτελείται από τους κυκλικούς τύπους φρουκτόζης και γλυκόζης, που συνδέονται με ένα άτομο οξυγόνου. Οι δομικές μονάδες συνδέονται μεταξύ τους με ένα γλυκοσιδικό δεσμό που σχηματίζεται μεταξύ δύο υδροξυλίων.

Το Σχ. 1. Δομική δομή.

Τα μόρια της σακχαρόζης σχηματίζουν ένα πλέγμα μοριακών κρυστάλλων.

Να πάρει

Η σακχαρόζη είναι ο συνηθέστερος υδατάνθρακας στη φύση. Η ένωση είναι μέρος του φρούτου, μούρα, φύλλα των φυτών. Μια μεγάλη ποσότητα της τελικής ουσίας περιέχεται σε τεύτλα και ζαχαροκάλαμο. Επομένως, η σακχαρόζη δεν συντίθεται, αλλά απομονώνεται με φυσικές επιπτώσεις, πέψη και καθαρισμό.

Το Σχ. 2. Ζαχαροκάλαμο.

Το παντζάρι ή το ζαχαροκάλαμο τρίβεται με λεπτό τρόπο και τοποθετείται σε μεγάλους λέβητες με ζεστό νερό. Η σακχαρόζη ξεπλένεται σχηματίζοντας ένα διάλυμα σακχάρου. Περιέχει διάφορες ακαθαρσίες - χρωστικές χρωστικές, πρωτεΐνες, οξέα. Για να διαχωριστεί σακχαρόζη, στο διάλυμα προστίθεται υδροξείδιο ασβεστίου Ca (OH).2. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ένα ίζημα και προστίθεται σακχαρόζη ασβεστίου C12H22Ω11· CaO · 2H2Ω, μέσω του οποίου διοχετεύεται το διοξείδιο του άνθρακα (διοξείδιο του άνθρακα). Το ανθρακικό ασβέστιο κατακρημνίζεται και το υπόλοιπο διάλυμα εξατμίζεται μέχρι να σχηματιστούν κρύσταλλοι ζάχαρης.

Φυσικές ιδιότητες

Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά της ουσίας:

 • μοριακό βάρος - 342 g / mol.
 • πυκνότητα - 1,6 g / cm3.
 • σημείο τήξεως - 186 ° C.

Το Σχ. 3. Κρύσταλλοι ζάχαρης.

Εάν η λιωμένη ουσία συνεχίσει να θερμαίνεται, η σακχαρόζη θα αρχίσει να αποσυντίθεται με αλλαγή χρώματος. Όταν στερεοποιείται τετηγμένη σακχαρόζη, σχηματίζεται καραμέλα - μια άμορφη διαφανής ουσία. Σε 100 ml νερού υπό κανονικές συνθήκες, μπορούν να διαλυθούν 211,5 g ζάχαρης, στους 0 ° C - 176 g, στους 100 ° C - 487 g. Σε 100 ml αιθανόλης, υπό κανονικές συνθήκες, η ζάχαρη μπορεί να διαλυθεί μόνο 0,9 g ζάχαρης.

Βάζοντας στα έντερα των ζώων και των ανθρώπων, η σακχαρόζη υπό τη δράση των ενζύμων διασπάται γρήγορα σε μονοσακχαρίτες.

Χημικές ιδιότητες

Σε αντίθεση με τη γλυκόζη, η σακχαρόζη δεν εμφανίζει τις ιδιότητες μιας αλδεΰδης λόγω της απουσίας της ομάδας αλδεϋδης -CHO. Επομένως, η ποιοτική αντίδραση του "ασημένιου κατόπτρου" (αλληλεπίδραση με το διάλυμα αμμωνίας Ag2O) δεν πάει. Όταν οξειδώνεται με υδροξείδιο του χαλκού (II), δεν σχηματίζεται ένα κόκκινο οξείδιο του χαλκού (Ι), αλλά ένα λαμπρό μπλε διάλυμα.

Οι κύριες χημικές ιδιότητες περιγράφονται στον πίνακα.

http://obrazovaka.ru/himiya/saharoza-formula-molekula.html

Φυσικές ιδιότητες

Η καθαρή σακχαρόζη είναι μια άχρωμη κρυσταλλική ουσία γλυκιάς γεύσης, καλά διαλυτή στο νερό.

Χημικές ιδιότητες

Η κύρια ιδιότητα των δισακχαριτών, που τα διακρίνει από μονοσακχαρίτες, είναι η ικανότητα υδρόλυσης σε όξινο μέσο (ή υπό τη δράση ενζύμων στο σώμα):

Σακχαρόζη φρουκτόζη γλυκόζης

Η γλυκόζη που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία της υδρόλυσης μπορεί να ανιχνευθεί με την αντίδραση ενός "ασημένιου κατόπτρου" ή με την αλληλεπίδραση του με υδροξείδιο του χαλκού (II).

Παραγωγή σακχαρόζης

Σακχαρόζη C12H22Ο11 (ζάχαρη) παράγεται κυρίως από ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα. Στην παραγωγή χημικών μετασχηματισμών σακχαρόζης δεν συμβαίνουν, επειδή υπάρχει ήδη σε φυσικά προϊόντα. Απομονώνεται μόνο από αυτά τα προϊόντα, εάν είναι δυνατόν, σε μια πιο καθαρή μορφή.

Η διαδικασία διαχωρισμού της σακχαρόζης από τα ζαχαρότευτλα:

Τα καθαρισμένα σακχαρότευτλα σε μηχανικούς κοπτήρες τεύτλων μετατρέπονται σε λεπτά τεμάχια και τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία - διαχυτήρες, μέσω των οποίων διέρχεται ζεστό νερό. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν όλη η σακχαρόζη ξεπλένεται από τα τεύτλα, αλλά μαζί με αυτά διαπερνούν διάφορα διάφορα οξέα, πρωτεΐνες και χρωστικές ουσίες, οι οποίες πρέπει να διαχωριστούν από σακχαρόζη.

Το διάλυμα που σχηματίζεται στους διαχύτες επεξεργάζεται με γάλα ασβέστου.

Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με τα οξέα που περιέχονται στο διάλυμα. Επειδή τα άλατα ασβεστίου των περισσότερων οργανικών οξέων είναι ελαφρώς διαλυτά, καθιζάνουν. Η σακχαρόζη, από την άλλη πλευρά, με το υδροξείδιο του ασβεστίου σχηματίζει διαλυτό σαχαράθ αλχαρικού τύπου - С12H22Ω11• 2CaO • H2Ο

3. Για να αποσυντεθεί το σχηματιζόμενο Saharat ασβεστίου και για να εξουδετερωθεί η περίσσεια υδροξειδίου του ασβεστίου, διέρχεται το οξείδιο του μονοξειδίου του άνθρακα (IV) διαμέσου του διαλύματος. Ως αποτέλεσμα, το ασβέστιο κατακρημνίζεται ως ανθρακικό:

4. Το διάλυμα που λαμβάνεται μετά την καταβύθιση ανθρακικού ασβεστίου διηθείται, στη συνέχεια εξατμίζεται σε συσκευή κενού και οι κρύσταλλοι σακχάρου διαχωρίζονται με φυγοκέντρηση.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί όλη η ζάχαρη από το διάλυμα. Παραμένει ένα καφέ διάλυμα (μελάσα), το οποίο περιέχει έως και 50% σακχαρόζη. Οι μελάσες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κιτρικού οξέος και ορισμένων άλλων προϊόντων.

5. Η επιλεγμένη κοκκοποιημένη ζάχαρη έχει συνήθως κιτρινωπό χρώμα, καθώς περιέχει χρωστικές ουσίες. Για το διαχωρισμό τους, η σακχαρόζη διαλύεται και πάλι σε νερό και το διάλυμα που προκύπτει διέρχεται από ενεργό άνθρακα. Στη συνέχεια το διάλυμα εξατμίζεται πάλι και υποβάλλεται σε κρυστάλλωση. (βλέπε συνημμένο 2)

Εφαρμογή σακχαρόζης

Η σακχαρόζη χρησιμοποιείται κυρίως ως προϊόν διατροφής και στη βιομηχανία ζαχαροπλαστικής. Με την υδρόλυση, λαμβάνεται από αυτό τεχνητό μέλι.

Όντας στη φύση και στο ανθρώπινο σώμα

Η σακχαρόζη αποτελεί συστατικό του χυμού ζαχαρότευτλων (16-20%) και ζαχαροκάλαμου (14-26%). Σε μικρές ποσότητες, περιέχεται μαζί με γλυκόζη στα φρούτα και τα φύλλα πολλών πράσινων φυτών.

http://vuzlit.ru/733726/fizicheskie_svoystva

Σακχαρόζη

Από την ομάδα δισακχαρίτη, η σακχαρόζη, η οποία ονομάζεται διαφορετικά ζάχαρη από ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμο, έχει μεγάλη σημασία. Ο εμπειρικός τύπος της σακχαρόζης C12H22Ω11.

Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη είναι υψηλή σε ζαχαρότευτλα και στα στελέχη ζαχαροκάλαμου. Βρίσκεται επίσης στο χυμό της σημύδας, σφενδάμου, σε πολλά φρούτα και λαχανικά.

Η σακχαρόζη (συνηθισμένη ζάχαρη) είναι μια λευκή κρυσταλλική ουσία, πιο γλυκιά από τη γλυκόζη, καλά διαλυτή στο νερό.

Μια σημαντική χημική ιδιότητα της σακχαρόζης είναι η ικανότητα να υποβληθεί σε υδρόλυση (όταν θερμαίνεται παρουσία ιόντων υδρογόνου). Την ίδια στιγμή, ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο φρουκτόζης σχηματίζονται από ένα μόριο σακχαρόζης:

Τα ιόντα υδρογόνου καταλύουν τη διαδικασία υδρόλυσης.

Η σακχαρόζη δεν δίνει αντίδραση "ασημένιου καθρέφτη" και δεν έχει μειωτικές ιδιότητες. Αυτή είναι η διαφορά από τη γλυκόζη. Ένα μόριο σακχαρόζης αποτελείται από υπολείμματα μορίων γλυκόζης και φρουκτόζης στην κυκλική τους μορφή. διασυνδέονται μέσω ενός ατόμου οξυγόνου.

Στη χώρα μας, η σακχαρόζη λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα που περιέχουν μέχρι 20% σακχαρόζη.

http://www.himhelp.ru/section25/section26rtgt/section134/104.html

Τι είναι η σακχαρόζη: η λειτουργία, η πυκνότητα και η σύνθεσή της

Η σακχαρόζη είναι μια οργανική ουσία ή μάλλον ένας υδατάνθρακας ή ένας δισακχαρίτης, ο οποίος αποτελείται από τα υπόλοιπα μέρη γλυκόζης και φρουκτόζης. Δημιουργείται κατά τη διαδικασία διαχωρισμού μορίων νερού από υψηλής ποιότητας σάκχαρα.

Οι χημικές ιδιότητες της σακχαρόζης είναι πολύ διαφορετικές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι διαλυτό στο νερό (εξαιτίας αυτού μπορούμε να πίνουμε γλυκό τσάι και καφέ), καθώς και σε δύο τύπους αλκοολών - μεθανόλη και αιθανόλη. Αλλά ταυτόχρονα η ουσία διατηρεί τη δομή της εντελώς όταν εκτίθεται σε διαιθυλαιθέρα. Εάν η σακχαρόζη θερμαίνεται περισσότερο από 160 μοίρες, τότε μετατρέπεται σε μια συνηθισμένη καραμέλα. Ωστόσο, με απότομη ψύξη ή ισχυρή έκθεση φωτός, η ουσία μπορεί να αρχίσει να ανάβει.

Σε αντίδραση με διάλυμα υδροξειδίου του χαλκού, η σακχαρόζη δίνει ένα λαμπερό μπλε χρώμα. Αυτή η αντίδραση χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα φυτά για να απομονωθεί και να καθαριστεί η "γλυκιά" ουσία.

Αν ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει τη σακχαρόζη στη σύνθεσή του θερμαίνεται και εκτίθεται σε αυτό από ορισμένα ένζυμα ή ισχυρά οξέα, αυτό θα οδηγήσει σε υδρόλυση της ουσίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης, λαμβάνεται ένα μίγμα φρουκτόζης και γλυκόζης, το οποίο ονομάζεται "αδρανές σάκχαρο". Το μείγμα αυτό χρησιμοποιείται για την γλύκανση διαφόρων προϊόντων για να ληφθεί τεχνητό μέλι, για την παραγωγή μελάσσας με καραμέλα και πολυυδρικές αλκοόλες.

Η ανταλλαγή σακχαρόζης στο σώμα

Η σακχαρόζη σε αμετάβλητη μορφή δεν μπορεί να απορροφηθεί πλήρως στο σώμα μας. Η πέψη αρχίζει στην στοματική κοιλότητα χρησιμοποιώντας αμυλάση, ένα ένζυμο που είναι υπεύθυνο για τη διάσπαση των μονοσακχαριτών.

Αρχικά, η υδρόλυση της ουσίας. Στη συνέχεια εισέρχεται στο στομάχι, στη συνέχεια στο λεπτό έντερο, όπου, στην πραγματικότητα, αρχίζει το κύριο στάδιο της πέψης. Το ένζυμο σουκράση καταλύει την διάσπαση του δισακχαρίτη μας σε γλυκόζη και φρουκτόζη. Στη συνέχεια, η ινσουλίνη της παγκρεατικής ορμόνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ενεργοποιεί ειδικές πρωτεΐνες φορέα.

Αυτές οι πρωτεΐνες μεταφέρουν τους μονοσακχαρίτες που λαμβάνονται με υδρόλυση σε εντεροκύτταρα (κύτταρα που αποτελούν το τοίχωμα του λεπτού εντέρου) λόγω της διευκόλυνσης της διάχυσης. Διακρίνουν επίσης έναν άλλο τύπο μεταφοράς - ενεργό, λόγω του οποίου η γλυκόζη διεισδύει επίσης στον εντερικό βλεννογόνο λόγω της διαφοράς με τη συγκέντρωση των ιόντων νατρίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο τύπος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα γλυκόζης. Εάν υπάρχουν πολλά από αυτά, τότε ο μηχανισμός διευκολυνόμενης διάχυσης επικρατεί, αν είναι μικρός, τότε ενεργός μεταφορά.

Μετά την απορρόφηση στο αίμα, η κύρια "γλυκιά" ουσία χωρίζεται σε δύο μέρη. Ένας από αυτούς εισέρχεται στην πυλαία φλέβα και έπειτα στο ήπαρ, όπου αποθηκεύεται ως γλυκογόνο και ο δεύτερος απορροφάται από τους ιστούς άλλων οργάνων. Στα κύτταρα τους με γλυκόζη, εμφανίζεται μια διαδικασία που ονομάζεται "αναερόβια γλυκόλυση", με αποτέλεσμα την απελευθέρωση μορίων γαλακτικού οξέος και τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Το ΑΤΡ είναι η κύρια πηγή ενέργειας για όλες τις μεταβολικές και ενεργειακά εντατικές διεργασίες του σώματος και το γαλακτικό οξύ με την περίσσεια του μπορεί να συσσωρευτεί στους μύες, γεγονός που προκαλεί πόνο.

Αυτό παρατηρείται συχνότερα μετά από αυξημένη σωματική άσκηση λόγω της αυξημένης κατανάλωσης γλυκόζης.

Λειτουργίες και κανόνες κατανάλωσης σακχαρόζης

Η σακχαρόζη είναι μια ένωση χωρίς την οποία η ύπαρξη του ανθρώπινου σώματος είναι αδύνατη.

Η ένωση εμπλέκεται και στις δύο αντιδράσεις που παρέχουν ενέργεια και χημική ανταλλαγή.

Η σακχαρόζη εξασφαλίζει την κανονική πορεία πολλών διεργασιών.

 • Διατηρεί κανονικά διαμορφωμένα στοιχεία αίματος.
 • Παρέχει ζωτικές λειτουργίες και νευρικά κύτταρα και μυϊκές ίνες.
 • Συμμετέχει στην αποθήκευση του γλυκογόνου - ένα είδος αποθήκης γλυκόζης.
 • Διεγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα.
 • Βελτιώνει τη μνήμη.
 • Παρέχει μια φυσιολογική κατάσταση του δέρματος και των μαλλιών.

Με όλες τις παραπάνω χρήσιμες ιδιότητες, πρέπει να χρησιμοποιείτε ζάχαρη σωστά και σε μικρές ποσότητες. Φυσικά, τα γλυκά ποτά, η σόδα, διάφορα αρτοσκευάσματα, τα φρούτα και τα μούρα λαμβάνονται επίσης υπόψη, επειδή περιέχουν επίσης γλυκόζη. Υπάρχουν ορισμένα πρότυπα για τη χρήση ζάχαρης ανά ημέρα.

Για τα παιδιά ηλικίας ενός έως τριών ετών, συνιστάται να μην υπερβαίνουν τα 15 γραμμάρια γλυκόζης για περισσότερα ενήλικα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών και όχι περισσότερο από 25 γραμμάρια και για ένα πλήρες σώμα η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 γραμμάρια. 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη περιέχει 5 γραμμάρια σακχαρόζης, και αυτό ισοδυναμεί με 20 kilocalories.

Με την έλλειψη γλυκόζης στο σώμα (υπογλυκαιμία), εμφανίζονται τα ακόλουθα συμπτώματα:

 1. συχνή και παρατεταμένη κατάθλιψη.
 2. αδιαθεσιακές καταστάσεις.
 3. ευερεθιστότητα.
 4. λιποθυμία και ζάλη.
 5. πονοκεφάλους τύπου ημικρανίας.
 6. ένα άτομο κουράζεται γρήγορα.
 7. η ψυχική δραστηριότητα αναστέλλεται.
 8. παρατηρείται τριχόπτωση.
 9. εξάντληση των νευρικών κυττάρων.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ανάγκη για γλυκόζη δεν είναι πάντα η ίδια. Αναπτύσσεται με εντατική πνευματική εργασία, επειδή απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να διασφαλιστεί η λειτουργία των νευρικών κυττάρων και η τοξίκωση διαφόρων προελεύσεων, επειδή η σακχαρόζη αποτελεί εμπόδιο που προστατεύει τα ηπατικά κύτταρα με θειικά και γλυκουρονικά οξέα.

Αρνητική επίδραση της σακχαρόζης

Η σακχαρόζη, που διασπάται σε γλυκόζη και φρουκτόζη, σχηματίζει επίσης ελεύθερες ρίζες, η δράση της οποίας παρεμποδίζει την απόδοση των λειτουργιών της με προστατευτικά αντισώματα.

Μια περίσσεια ελεύθερων ριζών μειώνει τις προστατευτικές ιδιότητες του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα μοριακά ιόντα αναστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αυξάνει την ευαισθησία σε οποιεσδήποτε λοιμώξεις.

Ακολουθεί μια λίστα δειγμάτων των αρνητικών επιπτώσεων της σακχαρόζης και των χαρακτηριστικών τους:

 • Διαταραχή μεταβολισμού ορυκτών.
 • Η δραστικότητα των ενζύμων μειώνεται.
 • Το σώμα μειώνει τον αριθμό των απαραίτητων ιχνοστοιχείων και βιταμινών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί η μυοκαρδιακή υπέρταση, η σκλήρυνση, οι αγγειακές παθήσεις και ο σχηματισμός θρόμβων.
 • Αυξάνει την ευαισθησία στις λοιμώξεις.
 • Υπάρχει οξίνιση του σώματος και, ως αποτέλεσμα, αναπτύσσεται η όξυνση.
 • Το ασβέστιο και το μαγνήσιο δεν απορροφώνται σε επαρκείς ποσότητες.
 • Η οξύτητα του γαστρικού υγρού αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε γαστρίτιδα και πεπτικό έλκος.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης ασθενειών του γαστρεντερικού σωλήνα και των πνευμόνων, μπορεί να παρουσιαστεί επιδείνωση.
 • Ο κίνδυνος παχυσαρκίας, ελμίνθων εισβολών, αιμορροΐδων, εμφυσήματος αυξάνει (το εμφύσημα είναι μείωση της ελαστικής ικανότητας των πνευμόνων).
 • Τα παιδιά αυξάνουν την ποσότητα της αδρεναλίνης.
 • Μεγάλος κίνδυνος στεφανιαίας νόσου και οστεοπόρωση.
 • Πολύ συχνές περιπτώσεις τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου.
 • Τα παιδιά γίνονται ληθαργικά και υπνηλία.
 • Η συστολική αρτηριακή πίεση αυξάνεται.
 • Λόγω της εναπόθεσης αλάτων ουρικού οξέος μπορεί να επηρεάσει τις προσβολές της ουρικής αρθρίτιδας.
 • Προωθεί την ανάπτυξη τροφικών αλλεργιών.
 • Η εξάντληση του ενδοκρινικού παγκρέατος (νησίδες του Langerhans), που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ινσουλίνης, είναι μειωμένη και μπορεί να συμβούν καταστάσεις όπως διαταραχή ανοχής γλυκόζης και διαβήτης.
 • Τοξίκωση της εγκυμοσύνης.
 • Λόγω της αλλαγής στη δομή του κολλαγόνου, γίνονται έγκλειστα τα πρώτα γκρίζα μαλλιά.
 • Το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια χάνουν τη λάμψη, τη δύναμη και την ελαστικότητά τους.

Για να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές επιδράσεις της σακχαρόζης στο σώμα σας, μπορείτε να στραφείτε στη χρήση υποκατάστατων ζάχαρης, όπως Σορβιτόλη, Στεβιά, Σακχαρίνη, Κυκλαμικό, Ασπαρτάμη, Μαννιτόλη.

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε φυσικά γλυκαντικά, αλλά με μέτρο, καθώς η περίσσεια τους μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καταθλιπτικής διάρροιας.

Πού βρίσκεται και πώς παράγεται η ζάχαρη;

Η σακχαρόζη βρίσκεται σε προϊόντα όπως μέλι, σταφύλια, δαμάσκηνα, χταπόδι, μαρμελάδα, σταφίδες, ρόδια, μελόψωμο, πάστα μήλου, σύκα, λάχανο, μάνγκο, καλαμπόκι.

Η διαδικασία λήψης σακχαρόζης διεξάγεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Είναι φτιαγμένο από ζαχαρότευτλα. Αρχικά, τα τεύτλα είναι ξεφλουδισμένα και πολύ λεπτά κομμένα σε ειδικές συσκευές. Η προκύπτουσα μάζα απλώνεται σε διαχυτήρες, μέσω των οποίων διοχετεύεται στη συνέχεια βραστό νερό. Με αυτή τη διαδικασία, το κύριο μέρος της σακχαρόζης αφήνει παντζάρι. Στο διάλυμα που λαμβάνεται προστίθεται ασβέστιο γάλα (ή υδροξείδιο ασβεστίου). Συμβάλλει στην εναπόθεση διαφόρων ακαθαρσιών στο ίζημα ή μάλλον σε σακχαρόζη ασβεστίου.

Για την πλήρη και λεπτομερή κατακρήμνιση διοχετεύεται διοξείδιο του άνθρακα. Μετά από όλα, το υπόλοιπο διάλυμα φιλτράρεται και εξατμίζεται. Ως αποτέλεσμα, απελευθερώνεται λίγο κιτρινωπό σάκχαρο, καθώς υπάρχουν βαφές σε αυτό. Για να απαλλαγείτε από αυτά, πρέπει να διαλύσετε τη ζάχαρη στο νερό και να την περάσετε μέσω ενεργού άνθρακα. Το λαμβανόμενο εξατμίζεται εκ νέου και παίρνει μια πραγματική λευκή ζάχαρη, η οποία υπόκειται σε περαιτέρω κρυστάλλωση.

Πού χρησιμοποιείται σακχαρόζη;

 1. Βιομηχανία τροφίμων - σακχαρόζη χρησιμοποιείται ως ξεχωριστό προϊόν για τη διατροφή σχεδόν κάθε ατόμου, προστίθεται σε πολλά πιάτα, που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικό, για την απομάκρυνση του τεχνητού μέλι?
 2. Βιοχημική δραστηριότητα - πρώτα από όλα, ως πηγή τριφωσφορικής αδενοσίνης, πυροσταφυλικού και γαλακτικού οξέος στη διεργασία αναερόβιας γλυκόλυσης, για ζύμωση (στη βιομηχανία μπύρας).
 3. Φαρμακολογική παραγωγή - ως ένα από τα συστατικά που προστίθενται σε πολλές σκόνες με ανεπαρκή ποσότητα, στα παιδικά σιρόπια, διάφορα είδη φαρμάκων, δισκία, σακχαρόπηκτα, βιταμίνες.
 4. Κοσμητολογία - για αποτρίχωση ζάχαρης (shugaring)?
 5. Παραγωγή χημικών προϊόντων οικιακής χρήσης.
 6. Ιατρική πρακτική - ως ένα από τα διαλύματα αντικατάστασης πλάσματος, ουσίες που απομακρύνουν τη δηλητηρίαση και παρέχουν παρεντερική διατροφή (μέσω ανιχνευτή) σε πολύ σοβαρή κατάσταση ασθενών. Η σακχαρόζη χρησιμοποιείται ευρέως αν ένας ασθενής αναπτύξει υπογλυκαιμικό κώμα.

Επιπλέον, η σακχαρόζη χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή διαφόρων πιάτων.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σακχαρόζη παρέχονται στο βίντεο σε αυτό το άρθρο.

http://diabetik.guru/products/funkcii-saharozy.html
Up